Simon Allen Turning Point, 12ct White Gold on Carved Wood Ø115 cm.

Turning Point, 12ct White Gold on Carved Wood Ø115 cm. Sold

Simon Allen Turning Point, 12ct White Gold on Carved Wood Ø115 cm.

Simon Allen Turning Point, 12ct White Gold on Carved Wood Ø115 cm.